| 20 مرداد 1399
هيچگونه نگرانی براي تامين زمين متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن دراستان وجود ندارد.

 هيچگونه نگرانی براي تامين زمين متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن دراستان وجود ندارد.

اولين جلسه شوراي مسكن استان خراسان جنوبي در سالجاري صبح امروزبه رياست مهندس ميرجعفريان معاون هماهنگي امورعمراني استانداري وباحضور مهندس داعي مديركل راه وشهرسازي استان ودبير شوراي مسكن استان و ديگر اعضاء درمحل استانداري خراسان جنوبي برگزار شد.
ﺳﻪشنبه، 17 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي اين جلسه با 4 دستوركارازجمله ارائه گزارش آخرين وضعيت طرح اقدام ملي مسكن توسط دبير شورا، تعيين بازه قيمت پايه ساخت در شهرهاي استان مطابق فصل ششم شيوه نامه اقدام ملي،بررسي واتخاذ تصميم درخصوص تفاهمنامه هاي مبادله شده در اين راستا و اتخاذ تصميم درخصوص نحوه واگذاري زمين به صورت گروهي وروند مصوبات كميته تخصصي معماري،طراحي شهري وساختمان برگزار شد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي و دبير شوراي مسكن استان در اين جلسه با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت طرح اقدام ملي مسكن گفت:شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن به استانها ابلاغ شده كه در 4 روش دسته بندي شده است. روش اول دهك هاي اول تا سوم كه به اين دسته زمين رايگان،كمك مالي و حمايتي دولت و يارانه دولتي تعلق مي گرد.روش دوم دهك چهارم تا هفتم كه زمين در سه قالب 99 ساله،فروش افساطي و مشاركتي به همراه كمك مالي دولت ويارانه و وام  تعلق مي گرد.روش سوم تفاهم نامه كارگزاري است كه با بنياد مستضعفان،ستاد اجرايي فرمان حضرت امام وبنيادمسكن انقلاب اسلامي و در روش چهارم درقالب تفاهم نامه همكاري با وزارت دفاع،وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي، وزارت آموزش وپرورش و وزارت صمت انجام مي گيرد.

وحيد داعي درخصوص برنامه ابلاغي طرح اقدام ملي مسكن اظهارداشت:برنامه ابلاغي براي شهر بيرجند 1383 نفر و در ساير شهرهاي استان 1067 نفر بوده كه با اضافه نمودن 1971 سهميه برنامه بازآفريني شهري مجموع برنامه ابلاغي استان 4421 واحد است.

وي درخصوص آمار ثبت نام شدگان طرح اقدام ملي مسكن هم گفت:برنامه ابلاغي استان خراسان جنوبي 2450 واحد بوده كه در فاز اول تعداد 5198 درفاز دوم 5401 درفاز سوم 914 نفر و 196 نفر هم متقاضيان آموزش وپرورش بوده اند كه مجموع ثبت نام كنندگان در طرح اقدام ملي مسكن خراسان جنوبي تاكنون 11709 نفر مي باشند.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي در بيان گزارشي از ميزان تامين اراضي وعملكرد اجرايي دراستان افزود:برنامه ابلاغي در شهرهاي بالاي 100 هزار نفرجمعيت بيرجند 1383 واحد بوده كه به ميزان 4620 واحد زمين تخصيص يافته و از اين تعداد 1320 واحد مسكوني داراي قرارداد ساخت بوده ودر مرحله اخذ پروانه ، تهيه نقشه و انجام عمليات خاكبرداري هستند.همچنين برنامه ابلاغي در شهرهاي زير 100 هزار نفرجمعيت استان1067 واحد بوده كه براي 1176 واحد زمين تامين شده كه درمجموع ميتوان گفت تاكنون در استان براي 5796 واحد زمين تخصيص يافته است.بنابراين هيچگونه دغدغه اي براي تامين زمين طرح اقدام ملي مسكن درخراسان جنوبي وجود ندارد.

وي درخصوص اراضي واگذار شده به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت استان بيان داشت: تاكنون براي 1176 واحد زمين تخصيص يافته كه 144 واحد قرار ساخت منعقد و وارد اجرا شده است.همچنين اراضي مورد نياز تعداد 100 واحد به مساحت 12140 متر مربع به كميته امداد امام خميني(ره) واگذار كه تعداد 174 واحد درمرحله انعقاد قرارداد است ودر مجموع 1464 واحد در استان وارد مرحله اجرايي شده كه درتلاش هستيم با برنامه ريزي و پيگيري افزايش خوبي را شاهد باشيم.

دستوركار ديگر جلسه بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص تفاهم نامه هاي مبادله شده در راستاي طرح اقدام ملي مسكن با وزارت كشور،سازمان نظام مهندسي ساختمان و شركت تهاتر ايرانيان بود كه در مورد تفاهم نامه في مابين وزارت راه وشهرسازي و سازمان همياري شهرداريها ميتوان به مواردي از جمله ابلاغ به شهرداري ها در راستاي لحاظ نمودن تخفيفات مرتبط به عوارض صدور پروانه در پروژه هاي،ابلاغ به شهرداري ها در تسريع برفرآيند صدور پروانه ساختمان و تقسيط نرخ عوارض بصورت حداقل 2 ساله و تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه به ميزان حداقل 50 درصد و معافيت هزينه هاي صدور پروانه براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي از قبل كميته انداد بهزسيتي و خيرين مسكن ساز اشاره نمود.

دراين جلسه راجع به ساير دستوركارها ازجمله شيوه هاي تعيين قيمت منطبق برفصل ششم از شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن ، آناليز قيمت هاي هر مترمربع ساخت ،نحوه واگذاري زمين به صورت گروهي و تصميم گيري درخصوص روند مصوبات كميته تخصصي معماري طراحي شهري و ساختمان با موضوع دستورالعمل طرح اقدام ملي مسكن مطرح شد كه پس از بررسي هاي لازم تصميمات لازم اتخاذ گردید.

تصاویر
  • هيچگونه نگرانی براي تامين زمين متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن دراستان وجود ندارد.
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها

آرشیو زمانی