شماره: 6252
1399/04/29
بازگشایی میدان و بلوار ورودی نمایشگاه بین المللی بیرجند
بازگشایی میدان و بلوار ورودی نمایشگاه بین المللی بیرجند

زیرساخت‌های نمایشگاه بین المللی بیرجند شامل احداث میدان و بلوار ورودی تکمیل و بازگشایی شد.

زیرساخت‌های نمایشگاه بین المللی بیرجند شامل احداث میدان و بلوار ورودی تکمیل و بازگشایی شد.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طول مسیر نمایشگاه بین المللی بیرجند ۳.۱ کیلومتر است که عملیات احداث زیرساخت‌های آن شامل احداث میدان و بلوار ورودی نمایشگاه تکمیل شده است.
داعی افزود: عملیات آسفالت شامل لایه بیندر و توپکا به طول ۲۸۸ هزار متر مربع، احداث مسیر پیاده و دوچرخه تا مرحله زیر آسفالت و موزاییک به طول ۲۱۰۰ متر مربع و انجام عملیات خاکی از اقدامات در حال انجام در این طرح است.وی گفت: برای این طرح ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه و ۴۰۰ تن قیر مصرف شده است.

حق انتشار محفوظ است ©