04 آبان 1400

پرسشنامه دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید.

                                                                                                                                                                  با تشکر

Loading

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمات
  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  بموقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری به بخش های مختلف
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده