04 آبان 1400

تصمیم گیری الکترونیکی ، رأی گیری برخط یا رایزنی دیجیتال(e-decision)

افزایش روزافزون نرخ بکارگیری از ابزار و امکانات فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به شهروندان، چالش هایی جدید در اجرای استراتژی های راهبردی سازمانها پدید آورده است. برای فعالیت در این فضای نوین، اجرای مدل هایی جدید از کسب و کار الکترونیک برای کسب موفقیت در ارائه خدمات به شهروندان، امری الزامی تلقی می گردد لذا تصمیم گیری الکترونیکی (e-decision) یا رأی گیری برخط (Online Voting) بعنوان مهمترین ابزار ارتباطی بین سازمانها و شهروندان مورد توجه قرار دارند. فرم تصمیم گیری الکترونیکی با هدف مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امر بهبود ارائه خدمات الکترونیک اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ایجاد گردیده است.

                                                                                                                                                                                                   با تشکر

تکمیل فرم

Loading
  • نظرسنجی عملکرد دستگاه در سال 99