04 آبان 1400

قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای

 

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري شركتهاي حمل‌ و نقل عمومي مسافر داخلي با كليه اصلاحات بعدي آن
ضوابط حمل‌ونقل مسافر موضوع ماده 9 آئين نامه اجرائي تبصره (1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و كليه اصلاحات بعدي آن
ضوابط حمل‌ونقل مسافر موضوع ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري شركتهاي حمل‌ونقل عمومي مسافر داخلي (با كليه اصلاحات)
دستورالعمل اجرايي نحوه درخواست جذب بكارگيري و كسورات قانوني كاركنان وظيفه مامور به وزارت راه و شهرسازي
دستورالعمل شركتهاي حمل‌ونقل بزرگ مقياس هوشمند -
ابلاغ اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين‌راهي
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي الكترونيكي خدمات شركتهاي حمل‌ونقل مسافري جاده‌اي برون شهري
آيين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري
ابلاغ ضوابط اختصاصي تاسيس و بهره‌برداري شركت‌هاي حمل‌ونقل فوق سنگين‌وترافيكي خاص
pdfضوابط_اختصاصصي_كالاهاي_فوق_سنگين1
ضوابط فعالیت درحمل ونقل بین المللی مسافر
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركت‌هاي حمل و نقل بين شهري كالا
ضوابط حمل‌ونقل مسافر
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي الكترونيكي حمل‌ونقل جاده‌اي كالا
دستورالعمل ساماندهي ناوگان وانت بار
ضوابط تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جاده‌اي
اصلاح ماده 2 آيين‌نامه اجرايي موارد معافيت استفاده ازاوراق صورت وضعيت مسافري وبارنامه
شيوه‌نامه تسهيل اجراي تبصره 2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
آيين‌‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
دستورالعمل صدور، تمديد، تعويض و لغو برگ فعاليت ( كارت هوشمند) رانندگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر برون‌شهري و روستايي
ضوابط شركت‌هاي حمل‌‌ونقل مسافربري متقاضي فعاليت در پايانه‌ بيهقي تهران
شرايط و ضوابط ارايه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزي
ارسال فهرست دارو و فرآورده هاي دامي
نحوه ابلاغ قوانين و مقررات حمل و نقل
دفترچه راهنماي ضوابط نحوه تاسيس و فعاليت مراكز مجاز معاينه فني وسايل نقليه عمومي برون شهري
ابلاغ تفويض اختيار رياست محترم قوه قضائيه استان‌ها جهت معرفي قاضي عضو كميسيونهاي ماده 5 قانون اصلاح قانون الزام
دستورالعمل چگونگي انتقال حقوق و امتيازات موسسات حمل ونقل به ورثه صاحب امتياز
دستورالعمل شرايط صدور كارت مهمانداري در وسايل نقليه عمومي مسافري بين‌شهري
آئين‌نامه اجرايي بند(هــ) ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران