| 23 خرداد 1400

رییس اداره: جواد  صمصامي
مدرك تحصيلي: كارشناس علوم ارتباطات اجتماعي
سابقه خدمت: 17 سال
آدرس: خراسان جنوبي- خيابان شهيد آويني- روبروي صدا وسيما- ساختمان مركزي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
تلفن: 32236304-056


 شرح وظايف اداره ارتباطات واطلاع رساني

 

 • مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
 • مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
 • ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
 • تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
 • اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :

الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي

ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.

ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .

د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.

 • رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
 • برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
 • برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
 • اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
 • عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
 • تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
 • هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.