| 12 تیر 1399
En | 
راهبرد مشارکت
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در راستای انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می‌کند با برنامه محوری، نگاه سیستمی پشتوانه آمایشی و توان کارشناسی خدمات با کیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مشترکین گرامی ارائه نماید. چشم انداز سازمانی ما آن است که همواره بعنوان یکی از بهترین سازمان ها در خدمت رسانی نزد مردم شناخته شویم. ارائه خدمات علمی ، دقیق ، کارشناسی ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صدر ارزش های سازمانی ما قرار دارد. هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردهای حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می‌گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق‌تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسبِ جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید. در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برخود لازم می‌داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی نخبگان، متخصصین ، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی عمومی را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید. اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است. می توانید از طریق سامانه ثبت و پیگیری شکایات، ثبت و پیگیری درخواست، تماس با ما نظرسنجی خدمات ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود آگاه سازید.